Rasfoire documente

Ordinul 667/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 3.626/2022 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate continua sau poate înceta înainte de termen

publicat in M.Of. 200 din 10-mar-2023

Ordinul 3.789/2023 privind aprobarea numărului total al lunilor de bursă, tipurilor de burse, duratei stagiului unei burse, domeniilor de interes ale României pentru care se acordă bursele şi a cuantumului burselor lunare în valută, pe ţări, în anul 2023, pentru bursele instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2023 privind acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat şi de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare

publicat in M.Of. 200 din 10-mar-2023

Regulament din 2023 privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de acordare a burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat şi de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare

publicat in M.Of. 200 din 10-mar-2023

Ordinul 3.790/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de acordare a burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat şi de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare

publicat in M.Of. 200 din 10-mar-2023

Ordinul 3.711/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit ''Căsuţa Copilăriei'' din municipiul Arad, judeţul Arad

publicat in M.Of. 200 din 10-mar-2023

Metodologie din 2023 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării activităţii managerului spitalului public pentru anul 2022

publicat in M.Of. 200 din 10-mar-2023

Ordinul 506/2023 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - aparat central şi unităţi subordonate, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2023

publicat in M.Of. 200 din 10-mar-2023