Rasfoire documente

Hotarirea 4/2023 pentru modificarea şi completarea Programului anual de pregătire profesională continuă, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 2/2022

publicat in M.Of. 208 din 13-mar-2023

Ordinul 3719/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.676/2020 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020-2024

publicat in M.Of. 208 din 13-mar-2023

Ordinul 1.115/2023 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A. a procedurilor privind monitorizarea şi stoparea/recuperarea ajutorului de stat, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 3.244/2022

publicat in M.Of. 208 din 13-mar-2023

Hotarirea 199/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune ''CNCIR'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 208 din 13-mar-2023

Hotarirea 182/2023 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea, cu titlu gratuit, a acestora şi a terenurilor aferente din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava

publicat in M.Of. 208 din 13-mar-2023

Decizia 499/2022 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 406 alin. (1) şi ale art. 410 alin. (1) din Codul de procedură penală, în forma anterioară modificării acestora prin art. I pct. 6 şi 9 din Legea nr. 130/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 208 din 13-mar-2023

Decretul 206/2023 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 208 din 13-mar-2023

Decretul 205/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 208 din 13-mar-2023

Decretul 204/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 208 din 13-mar-2023

Decretul 203/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 208 din 13-mar-2023

Decretul 202/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 208 din 13-mar-2023