Rasfoire documente

Ordinul 313/2023 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

publicat in M.Of. 207 din 13-mar-2023

Norma din 2023 profesională privind desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală de către consultanţii fiscali asistenţi, pe perioada stagiului

publicat in M.Of. 207 din 13-mar-2023

Hotarirea 3/2023 pentru aprobarea Normelor profesionale privind desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală de către consultanţii fiscali asistenţi, pe perioada stagiului

publicat in M.Of. 207 din 13-mar-2023

Ordinul 11/2023 privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016

publicat in M.Of. 207 din 13-mar-2023

Hotarirea 185/2023 privind actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Aeroclubului României, precum şi aprobarea închirierii unor părţi din acestea

publicat in M.Of. 207 din 13-mar-2023

Hotarirea 184/2023 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 991/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Drum expres Brăila-Galaţi''

publicat in M.Of. 207 din 13-mar-2023

Hotarirea 183/2023 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

publicat in M.Of. 207 din 13-mar-2023