Rasfoire documente

Hotarirea 197/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 205 din 13-mar-2023

Ordinul 3.732/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Silvic ''Theodor Pietraru'' din comuna Brăneşti, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 205 din 13-mar-2023

Norme Metodologice din 2023 privind formarea profesională specifică, precum şi activitatea de supervizare profesională a inspectorilor sociali

publicat in M.Of. 205 din 13-mar-2023

Ordinul 500/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind formarea profesională specifică, precum şi activitatea de supervizare profesională a inspectorilor sociali

publicat in M.Of. 205 din 13-mar-2023

Hotarirea 201/2023 pentru suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 71/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş'' din cadrul obiectivului de investiţii ''Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea'', aflate pe raza localităţilor Gheorghe Doja şi Ungheni din judeţul Mureş, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 71/2018

publicat in M.Of. 205 din 13-mar-2023

Hotarirea 196/2023 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în vederea finanţării activităţii OCDE pentru evaluarea cadrului legal şi instituţional în ceea ce priveşte guvernanţa în domeniul parteneriatului public-privat

publicat in M.Of. 205 din 13-mar-2023

Hotarirea 195/2023 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 13 octombrie 2022 şi la 11 ianuarie 2023, la Acordul de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 2018

publicat in M.Of. 205 din 13-mar-2023

Decizia 419/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

publicat in M.Of. 205 din 13-mar-2023

Decizia 417/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 205 din 13-mar-2023