Rasfoire documente

Ordinul 1.064/2023 pentru completarea listei membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.120/2016

publicat in M.Of. 191 din 07-mar-2023

Actul din 2023 Schemă de ajutor de minimis - ''Digitalizarea IMM-urilor - grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale'', aferentă Planului naţional de redresare şi rezilienţă, din cadrul pilonului III. Creştere inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare şi inovare, precum şi o piaţă internă funcţională, cu întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) puternice, componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare, investiţia I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, măsura 1. Schemă de minimis şi schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor''

publicat in M.Of. 191 din 07-mar-2023

Ordinul 401/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis ''Digitalizarea IMM-urilor - grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale'', aferentă Planului naţional de redresare şi rezilienţă, pilonul III. Creştere inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare şi inovare, precum şi o piaţă internă funcţională, cu întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) puternice, componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare, investiţia I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, măsura 1. Schemă de minimis şi schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor

publicat in M.Of. 191 din 07-mar-2023

Ordinul 144/2023 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 191 din 07-mar-2023

Hotarirea 170/2023 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Hunedoara, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi trecerea acestuia în domeniul public al oraşului Simeria, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 191 din 07-mar-2023