Rasfoire documente

Hotarirea 171/2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă şi a codurilor CAEN aferente acestora

publicat in M.Of. 190 din 07-mar-2023

Regulamentul 2/2023 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât instituţiile financiare nebancare

publicat in M.Of. 190 din 07-mar-2023

Ordinul 3.725/2023 privind aprobarea utilizării domeniilor de studii ISCED F-2013 pentru corelarea Nomenclatorului domeniilor de studii universitare realizat de către Ministerul Educaţiei

publicat in M.Of. 190 din 07-mar-2023

Decizia 665/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, în ansamblul său şi în special, ale art. II din acest act normativ

publicat in M.Of. 190 din 07-mar-2023