Rasfoire documente

Contract de finantare din 2023 a burselor de cercetare prin Programul ''Henri Coandă'' (model)

publicat in M.Of. 195 din 08-mar-2023

Norme Metodologice din 2023 de acordare a finanţării premiilor acordate în cadrul Programului ''Henri Coandă''

publicat in M.Of. 195 din 08-mar-2023

Norme Metodologice din 2023 de acordare a finanţării burselor de cercetare, tipurile de cheltuieli eligibile, precum şi modelele documentelor necesare depunerii, contractării şi monitorizării burselor de cercetare prin Programul ''Henri Coandă''

publicat in M.Of. 195 din 08-mar-2023

Ordinul 20.319/2023 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a finanţării burselor de cercetare, a tipurilor de cheltuieli eligibile, precum şi a modelelor documentelor necesare depunerii, contractării şi monitorizării burselor de cercetare, respectiv a premiilor prin Programul ''Henri Coandă''

publicat in M.Of. 195 din 08-mar-2023

Metodologie-Cadru din 2023 de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor

publicat in M.Of. 195 din 08-mar-2023

Ordinul 3.750/2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor

publicat in M.Of. 195 din 08-mar-2023

Ordinul M.39/2023 privind pregătirea şi executarea misiunilor în străinătate de către personalul Ministerului Apărării Naţionale în baza Legii nr. 214/2022 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene de tranziţie prevăzută în Concepţia de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului ''Avion multirol al Forţelor Aeriene''

publicat in M.Of. 195 din 08-mar-2023

Hotarirea 186/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0838 Buzău (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău), ca urmare a reevaluării, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Buzău, judeţul Buzău, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 195 din 08-mar-2023

Hotarirea 174/2023 privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar pentru imobilul identificat cu nr. MF 164170, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Universitatea ''Aurel Vlaicu'' din Arad, instituţie aflată în coordonarea ministerului, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 195 din 08-mar-2023