Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2023 privind stoparea/recuperarea ajutorului de minimis acordat în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia 7

publicat in M.Of. 194 din 08-mar-2023

Ordinul 2.661/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stoparea/recuperarea ajutorului de minimis acordat în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia 7

publicat in M.Of. 194 din 08-mar-2023

Decizia 663/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (3) partea introductivă din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 194 din 08-mar-2023

Hotarirea 9/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Digitalizarea sistemului energetic - Planul de acţiune al UE - COM (2022) 552

publicat in M.Of. 194 din 08-mar-2023

Hotarirea 8/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind o abordare coordonată la nivelul Uniunii în vederea consolidării rezilienţei infrastructurii critice - COM (2022) 551

publicat in M.Of. 194 din 08-mar-2023

Declaratia 1/2023 a Parlamentului României la împlinirea pe 24 februarie 2023 a unui an de la declanşarea războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei

publicat in M.Of. 194 din 08-mar-2023