Rasfoire documente

Regulament din 2023 privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici - 2023, promoţia Constantin G. Rarincescu

publicat in M.Of. 183 din 03-mar-2023

Ordinul 344/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici - 2023, promoţia Constantin G. Rarincescu

publicat in M.Of. 183 din 03-mar-2023

Ordinul 87/2023 pentru aprobarea încheierii de convenţii cu instituţiile bancare şi nebancare privind finanţarea unei scheme de ajutor de stat reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor şi a procentului pe care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură îl va înscrie în adeverinţa eliberată

publicat in M.Of. 183 din 03-mar-2023

Ordinul M.45/2023 pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.167/2020 privind Competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 183 din 03-mar-2023

Hotarirea 188/2023 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.014/2010 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Senatul României a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

publicat in M.Of. 183 din 03-mar-2023

Hotarirea 180/2023 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Bondar Khrystyna

publicat in M.Of. 183 din 03-mar-2023

Hotarirea 179/2023 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Castillo Garcia Thailien

publicat in M.Of. 183 din 03-mar-2023

Hotarirea 178/2023 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Jamez Romero Yudelsis

publicat in M.Of. 183 din 03-mar-2023

Hotarirea 159/2023 privind modificarea valorilor de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vaslui

publicat in M.Of. 183 din 03-mar-2023

Hotarirea 158/2023 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale

publicat in M.Of. 183 din 03-mar-2023

Hotarirea 157/2023 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti şi Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Ialomiţa, de transmitere a unui imobil din administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Ialomiţa, precum şi de modificare a anexelor nr. 3 şi 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 183 din 03-mar-2023

Decizia 503/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 183 din 03-mar-2023

Decretul 170/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2022 pentru modificarea art. 262 alin. (3^2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale

publicat in M.Of. 183 din 03-mar-2023

Legea 49/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2022 pentru modificarea art. 262 alin. (3^2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale

publicat in M.Of. 183 din 03-mar-2023