Rasfoire documente

Procedura din 2023 de notificare a produselor care sunt puse pe piaţă ca înlocuitori totali ai dietei în scop de control al greutăţii, în baza art. 7 din Regulamentul delegat (UE) 2017/1.798 al Comisiei din 2 iunie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele specifice privind compoziţia şi informaţiile aplicabile înlocuitorilor totali ai dietei în scop de control al greutăţii

publicat in M.Of. 180 din 03-mar-2023

Ordinul 561/2023 privind aprobarea Procedurii de notificare a produselor care sunt puse pe piaţă ca înlocuitori totali ai dietei în scop de control al greutăţii în baza art. 7 din Regulamentul delegat (UE) 2017/1.798 al Comisiei din 2 iunie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, în ceea ce priveşte cerinţele specifice privind compoziţia şi informaţiile aplicabile înlocuitorilor totali ai dietei în scop de control al greutăţii

publicat in M.Of. 180 din 03-mar-2023

Hotarirea 189/2023 privind trecerea sectoarelor de drum judeţean DJ 298 şi DJ 291C din domeniul public al judeţului Botoşani în domeniul public al statului şi darea din administrarea Consiliului Judeţean Botoşani în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Vamale Române, instituţie publică din subordinea Ministerului Finanţelor, precum şi transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 180 din 03-mar-2023

Decretul 186/2023 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

publicat in M.Of. 180 din 03-mar-2023

Decretul 185/2023 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 180 din 03-mar-2023

Decretul 184/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 180 din 03-mar-2023

Decretul 183/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 180 din 03-mar-2023

Decretul 182/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 180 din 03-mar-2023

Decretul 181/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 180 din 03-mar-2023

Decretul 180/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 180 din 03-mar-2023

Decretul 179/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 180 din 03-mar-2023

Decretul 178/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 180 din 03-mar-2023

Decretul 177/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 180 din 03-mar-2023

Decretul 176/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 180 din 03-mar-2023

Decretul 175/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 180 din 03-mar-2023

Decretul 174/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 180 din 03-mar-2023

Decretul 173/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 180 din 03-mar-2023

Decretul 172/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 180 din 03-mar-2023

Decretul 171/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 180 din 03-mar-2023