Rasfoire documente

Hotarirea 181/2023 pentru modificarea şi completarea titlului VIII ''Accize şi alte taxe speciale'' din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

publicat in M.Of. 187 din 06-mar-2023

Decizia 16/2023 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 187 din 06-mar-2023

Ordinul 647/2023 pentru aplicarea în trimestrul IV 2022 a prevederilor art. 3^7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 187 din 06-mar-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a Comitetului Naţional pentru Prevenirea şi Limitarea Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale

publicat in M.Of. 187 din 06-mar-2023

Ordinul 579/2023 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului Naţional pentru Prevenirea şi Limitarea Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale

publicat in M.Of. 187 din 06-mar-2023

Ordinul 578/2023 privind modificarea alin. (1) al art. 85 din Instrucţiunile pentru evaluarea efectivelor unor specii de faună cinegetică admise la vânătoare şi pentru reglementarea modului de stabilire a cotelor de recoltă pentru acestea, aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.847/2022

publicat in M.Of. 187 din 06-mar-2023

Ordinul 296/2023 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, a instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale aflate în subordinea ministerului şi a unităţilor care funcţionează sub autoritatea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2023

publicat in M.Of. 187 din 06-mar-2023

Hotarirea 172/2023 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2023, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

publicat in M.Of. 187 din 06-mar-2023