Rasfoire documente

Decizia 6/2023 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept legate de interpretarea art. 790 alin. (1) din Codul de procedură civilă şi menţinerea aplicabilităţii Deciziei RIL nr. 7 din 15 aprilie 2013 sub imperiul noului Cod de procedură civilă

publicat in M.Of. 186 din 06-mar-2023

Decretul 194/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 186 din 06-mar-2023

Legea 57/2023 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 186 din 06-mar-2023

Decretul 192/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2022 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare

publicat in M.Of. 186 din 06-mar-2023

Legea 55/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2022 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare

publicat in M.Of. 186 din 06-mar-2023

Decretul 191/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian

publicat in M.Of. 186 din 06-mar-2023

Legea 54/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian

publicat in M.Of. 186 din 06-mar-2023

Decretul 190/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 186 din 06-mar-2023

Legea 53/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 186 din 06-mar-2023

Decretul 189/2023 privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 186 din 06-mar-2023

Legea 52/2023 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 186 din 06-mar-2023

Decretul 188/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 186 din 06-mar-2023

Legea 51/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 186 din 06-mar-2023

Decretul 187/2023 pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 20 alin. (5) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 186 din 06-mar-2023

Legea 50/2023 privind modificarea art. 20 alin. (5) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 186 din 06-mar-2023