Rasfoire documente

Hotarirea 27/2023 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007

publicat in M.Of. 185 din 03-mar-2023

Ordinul 326/2023 pentru aprobarea unor derogări de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

publicat in M.Of. 185 din 03-mar-2023

Ordinul 32/2023 privind stabilirea metodologiei de evaluare, selectare şi finanţare a proiectelor în cadrul Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri, pentru perioada 2023-2026

publicat in M.Of. 185 din 03-mar-2023

Ordinul 27/2023 privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată în cursul anului 2023 de personalul cu statut special, precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut

publicat in M.Of. 185 din 03-mar-2023

Decizia 481/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 185 din 03-mar-2023

Decretul 201/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 185 din 03-mar-2023

Decretul 200/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 185 din 03-mar-2023

Decretul 199/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 185 din 03-mar-2023

Decretul 198/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 185 din 03-mar-2023

Decretul 197/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 185 din 03-mar-2023

Decretul 196/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 185 din 03-mar-2023

Decretul 195/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 185 din 03-mar-2023