Rasfoire documente

Ordinul 110/2023 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

publicat in M.Of. 173 din 01-mar-2023

Ordinul 620/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Electrocentrale Grup - S.A.

publicat in M.Of. 173 din 01-mar-2023

Ordinul 1.056/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Electrocentrale Grup - S.A.

publicat in M.Of. 173 din 01-mar-2023

Ordinul 126/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Electrocentrale Grup - S.A.

publicat in M.Of. 173 din 01-mar-2023

Hotarirea 154/2023 privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ''Prof. Dr. G.K. Constantinescu'', precum şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ''Prof. Dr. G.K. Constantinescu'' în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Iaşi

publicat in M.Of. 173 din 01-mar-2023

Hotarirea 150/2023 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

publicat in M.Of. 173 din 01-mar-2023

Hotarirea 149/2023 privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' prin administraţiile bazinale de apă, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

publicat in M.Of. 173 din 01-mar-2023

Decizia 610/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, ale art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi ale art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 173 din 01-mar-2023