Rasfoire documente

Hotarire din 2022 în Cauza Gal împotriva României

publicat in M.Of. 172 din 28-feb-2023

Actul din 2023 PROSPECT DE EMISIUNE a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului TEZAUR, aferent lunii martie 2023

publicat in M.Of. 172 din 28-feb-2023

Ordinul 1.086/2023 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului TEZAUR, aferent lunii martie 2023

publicat in M.Of. 172 din 28-feb-2023

Decizia 507/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 172 din 28-feb-2023

Decizia 406/2022 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind transmiterea unei părţi dintr-un teren situat în oraşul Teiuş, din proprietatea publică a oraşului Teiuş şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba în proprietatea privată a oraşului Teiuş şi pentru modificarea Legii nr. 54/2018 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba

publicat in M.Of. 172 din 28-feb-2023