Rasfoire documente

Ordinul 3.704/2023 privind aprobarea Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2023-2024

publicat in M.Of. 179 din 02-mar-2023

Ordinul 2.681/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.066/2011

publicat in M.Of. 179 din 02-mar-2023

Ordinul 146/2023 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului economiei şi al ministrului energiei nr. 1.052/888/2022 privind desemnarea reprezentanţilor Ministerului Economiei şi Ministerului Energiei în cadrul secretariatului Comitetului interministerial al cărbunelui pentru coordonarea implementării procesului de decarbonizare

publicat in M.Of. 179 din 02-mar-2023

Ordinul 231/2023 privind modificarea şi completarea anexei nr. 5 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.780/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

publicat in M.Of. 179 din 02-mar-2023

Ordinul 205/2023 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului economiei şi al ministrului energiei nr. 1.052/888/2022 privind desemnarea reprezentanţilor Ministerului Economiei şi Ministerului Energiei în cadrul secretariatului Comitetului interministerial al cărbunelui pentru coordonarea implementării procesului de decarbonizare

publicat in M.Of. 179 din 02-mar-2023

Hotarirea 169/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 179 din 02-mar-2023