Rasfoire documente

Acord din 2022 între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind punerea în aplicare a Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră

publicat in M.Of. 175 din 01-mar-2023

Ordinul 1.094/2023 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2023

publicat in M.Of. 175 din 01-mar-2023

Hotarirea 166/2023 privind eliberarea doamnei Manea Toniţa din funcţia de subprefect al judeţului Ialomiţa

publicat in M.Of. 175 din 01-mar-2023

Hotarirea 165/2023 pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în scopul instruirii personalului de specialitate din Ucraina pe linia acordării primului ajutor calificat

publicat in M.Of. 175 din 01-mar-2023

Hotarirea 164/2023 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2022, privind punerea în aplicare a Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991

publicat in M.Of. 175 din 01-mar-2023

Hotarirea 163/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj

publicat in M.Of. 175 din 01-mar-2023

Decizia 664/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 175 din 01-mar-2023