Rasfoire documente

Norma din 2023 pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în format fizic în data de 22 aprilie 2023

publicat in M.Of. 162 din 24-feb-2023

Hotarirea 8/2023 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în format fizic în data de 22 aprilie 2023

publicat in M.Of. 162 din 24-feb-2023

Ordinul 3.667/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.410/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, cursuri de zi

publicat in M.Of. 162 din 24-feb-2023

Ordinul 1.058/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013

publicat in M.Of. 162 din 24-feb-2023

Ordinul 71/2023 pentru instituirea bazei de date naţionale privind constituirea unei liste a materialului de reproducere a plantelor ecologic şi în conversie şi/sau cartofi de sămânţă, a animalelor şi păsărilor ecologice şi a animalelor tinere de acvacultură ecologice, destinat comerţului

publicat in M.Of. 162 din 24-feb-2023