Rasfoire documente

Metodologie din 2023 privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană

publicat in M.Of. 166 din 27-feb-2023

Ordinul 10/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană

publicat in M.Of. 166 din 27-feb-2023

Hotarirea 148/2023 privind modificarea descrierii tehnice a unui bun imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unor părţi din acesta din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Justiţiei, şi modificarea anexelor nr. 11 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 166 din 27-feb-2023

Hotarirea 147/2023 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. - Sucursala Regională C.F. Galaţi, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

publicat in M.Of. 166 din 27-feb-2023

Decizia 535/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 166 din 27-feb-2023

Decizia 505/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. (4) raportat la art. 165 din Codul penal

publicat in M.Of. 166 din 27-feb-2023

Regulamentul 1/2023 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2020 privind măsurile de securitate referitoare la riscurile operaţionale şi de securitate şi cerinţele de raportare aferente serviciilor de plată

publicat in M.Of. 166 din 27-feb-2023

Decizia 43/2023 privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite producătorilor de opere audiovizuale, prevăzute în anexa la Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, precum şi desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România - Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A.) drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere

publicat in M.Of. 166 din 27-feb-2023