Rasfoire documente

Actul din 2023 Schemă de ajutor de minimis - ''Listarea la bursă a întreprinderilor''

publicat in M.Of. 164 din 27-feb-2023

Ordinul 348/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis ''Listarea la bursă a întreprinderilor''

publicat in M.Of. 164 din 27-feb-2023

Ordinul 234/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 164 din 27-feb-2023

Ordinul 9/2023 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2022

publicat in M.Of. 164 din 27-feb-2023

Ordinul 2.663/2023 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Ansamblului Conacului Berenczei Kovats Miklos cu două componente în categoria monument, Conacul Berenczei Kovats Miklos şi Magazie de cereale, situate în Str. Principală nr. 121, comuna Lazuri, judeţul Satu Mare, toate în categoria II - arhitectură, grupa valorică B

publicat in M.Of. 164 din 27-feb-2023

Ordinul 60/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume

publicat in M.Of. 164 din 27-feb-2023

Hotarirea 155/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unei construcţii aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş

publicat in M.Of. 164 din 27-feb-2023