Rasfoire documente

Hotarirea 143/2023 privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate conform Programului naţional de investiţii în infrastructura de sănătate, aferent ţintei 377, componenta 12 - Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României

publicat in M.Of. 153 din 22-feb-2023

Hotarirea 142/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în scopul decontării din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana şi cazarea cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice, precum şi pentru angajamentele legale încheiate cu instituţiile sau autorităţile publice centrale sau locale, operatorii economici publici sau privaţi, respectiv cu asociaţii sau fundaţii

publicat in M.Of. 153 din 22-feb-2023

Hotarirea 141/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj afectate de cutremurele din 13-14 februarie 2023

publicat in M.Of. 153 din 22-feb-2023

Decizia 489/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 153 din 22-feb-2023