Rasfoire documente

Ordinul 20.250/2023 privind aprobarea Direcţiilor de acţiune pentru implementarea serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice

publicat in M.Of. 152 din 22-feb-2023

Decizia 50/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Rela-Nicoleta Ştefănescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor

publicat in M.Of. 152 din 22-feb-2023

Decizia 49/2023 privind numirea domnului Eduard-Tatian Mititelu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 152 din 22-feb-2023

Decizia 48/2023 privind eliberarea domnului Eduard-Tatian Mititelu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 152 din 22-feb-2023

Decizia 607/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (2) din capitolul VIII al anexei nr. V ''Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Justiţie» şi Curtea Constituţională'' la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi ale art. 25 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (6) din acelaşi act normativ

publicat in M.Of. 152 din 22-feb-2023

Decizia 483/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85, ale art. 86, ale art. 88, ale art. 89, ale art. 97 alin. (1) şi (2), ale art. 98 alin. (1), (2) şi (4), ale art. 107 alin. (2), ale art. 109 alin. (1), (3) şi (5) şi ale art. 122^1 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 152 din 22-feb-2023