Rasfoire documente

Ordinul 3.662/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.641/2011 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a - a XII-a, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul ortodox, specializarea ghid turism religios

publicat in M.Of. 151 din 22-feb-2023

Ordinul 281/2023 privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea autorităţilor publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local în implementarea unor măsuri destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile în vederea comercializării, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 2.765/2022

publicat in M.Of. 151 din 22-feb-2023

Ordinul 3.664/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.412/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum şi pentru clasele a XI-a - a XII-a şi a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral

publicat in M.Of. 151 din 22-feb-2023

Ordinul 280/2023 privind modificarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 2.615/2022

publicat in M.Of. 151 din 22-feb-2023

Ordinul 279/2023 pentru modificarea Schemei de ajutor de minimis privind eficienţa energetică la nivelul IMM-urilor şi întreprinderilor mari în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 2.613/2022

publicat in M.Of. 151 din 22-feb-2023

Ordinul 278/2023 privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea IMM-urilor şi a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice a clădirilor industriale şi construcţiilor anexe şi a clădirilor pentru prestări servicii şi construcţii anexe la nivelul întreprinderilor în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 2.614/2022

publicat in M.Of. 151 din 22-feb-2023

Decizia 609/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, în ansamblul său, a dispoziţiilor art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2008, ale Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003, în ansamblul său, precum şi dispoziţiilor anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 şi ale art. 38 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 151 din 22-feb-2023