Rasfoire documente

Regulamentul 1/2023 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 150 din 22-feb-2023

Ordinul 458/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

publicat in M.Of. 150 din 22-feb-2023

Ordinul 127/2023 privind transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate stabilite prin Licenţa de concesiune nr. 2.530/2001 a activităţii miniere de exploatare a argilei comune în perimetrul Braniştea Vest, judeţul Galaţi, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 290/2008

publicat in M.Of. 150 din 22-feb-2023

Ordinul 126/2023 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 150 din 22-feb-2023

Hotarirea 131/2023 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului Clinic Fundeni, precum şi trecerea unei părţi a acestora din administrarea Institutului Clinic Fundeni în administrarea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare ''Prof. dr. C.C. Iliescu'', unităţi sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 150 din 22-feb-2023

Decizia 608/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3^1 alin. (1^3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, în interpretarea dată prin Decizia nr. 49 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 150 din 22-feb-2023

Decizia 476/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (2) din Codul penal şi ale art. 13^1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 150 din 22-feb-2023