Rasfoire documente

Ordinul 104/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

publicat in M.Of. 157 din 23-feb-2023

Ordinul 91/2023 pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

publicat in M.Of. 157 din 23-feb-2023

Ordinul 3.537/2022 pentru acreditarea Muzeului Municipal ''Regina Maria'' Iaşi

publicat in M.Of. 157 din 23-feb-2023

Hotarirea 146/2023 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile, reprezentând teren, în suprafaţă totală de 3.068 mp, trecute în domeniul public al statului, precum şi darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

publicat in M.Of. 157 din 23-feb-2023

Hotarirea 145/2023 pentru completarea art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor

publicat in M.Of. 157 din 23-feb-2023

Hotarirea 144/2023 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Strategia naţională privind siguranţa rutieră pentru perioada 2022-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2022

publicat in M.Of. 157 din 23-feb-2023

Decizia 574/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

publicat in M.Of. 157 din 23-feb-2023

Decretul 149/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 157 din 23-feb-2023

Decretul 148/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 157 din 23-feb-2023

Decretul 147/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 157 din 23-feb-2023

Decretul 146/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 157 din 23-feb-2023

Decretul 145/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 157 din 23-feb-2023