Rasfoire documente

Decizia 7/2023 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 25 lit. b) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 155 din 23-feb-2023

Ordinul 3.673/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.395/2015 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a - a XII-a, învăţământ liceal, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios, a listei disciplinelor de specialitate din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a - a XII-a, învăţământul liceal, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios şi a programelor şcolare pentru disciplinele care fac parte din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a - a XII-a, învăţământul liceal, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios

publicat in M.Of. 155 din 23-feb-2023

Ordinul 3.672/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.217/2018 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a - a XII-a, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul romano-catolic de limbă maghiară, specializarea ghid turism religios

publicat in M.Of. 155 din 23-feb-2023

Ordinul 3.671/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.856/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a - a XII-a, filiera vocaţională, profil artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale, cursuri de zi

publicat in M.Of. 155 din 23-feb-2023

Ordinul 3.668/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.121/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a - a XII-a, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul romano-catolic, specializarea ghid turism religios, şi a programelor şcolare din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a - a XII-a, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul romano-catolic, specializarea ghid turism religios

publicat in M.Of. 155 din 23-feb-2023