Rasfoire documente

Ordinul 3.665/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.152/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a

publicat in M.Of. 148 din 21-feb-2023

Ordinul 984/2023 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie

publicat in M.Of. 148 din 21-feb-2023

Ordinul 4.196/2022 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie

publicat in M.Of. 148 din 21-feb-2023

Hotarirea 133/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum şi transmiterea acestor imobile din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea unor oficii de cadastru şi publicitate imobiliară

publicat in M.Of. 148 din 21-feb-2023

Decretul 144/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 148 din 21-feb-2023

Decretul 143/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 148 din 21-feb-2023

Decretul 142/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 148 din 21-feb-2023

Decretul 141/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 148 din 21-feb-2023

Decretul 140/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 148 din 21-feb-2023