Rasfoire documente

Circulara 10/2023 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2023

publicat in M.Of. 147 din 21-feb-2023

Circulara 9/2023 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2023

publicat in M.Of. 147 din 21-feb-2023

Circulara 8/2023 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2023

publicat in M.Of. 147 din 21-feb-2023

Norma 5/2023 pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

publicat in M.Of. 147 din 21-feb-2023

Procedura din 2023 de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2023-2024, a cetăţenilor ucraineni cu statut de elevi

publicat in M.Of. 147 din 21-feb-2023

Procedura din 2023 de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2023-2024, a elevilor care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei

publicat in M.Of. 147 din 21-feb-2023

Ordinul 3.684/2023 pentru aprobarea Procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei, a listei privind corespondenţa specificului olimpiadei naţionale/competiţiei internaţionale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi şi a Procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2023-2024, a cetăţenilor ucraineni cu statut de elevi

publicat in M.Of. 147 din 21-feb-2023

Ordinul 254/C/2023 pentru aprobarea valorilor financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate

publicat in M.Of. 147 din 21-feb-2023