Rasfoire documente

Metodologie din 2023 privind realizarea exerciţiului naţional de metaranking

publicat in M.Of. 145 din 21-feb-2023

Ordinul 3.046/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind realizarea exerciţiului naţional de metaranking

publicat in M.Of. 145 din 21-feb-2023

Ordinul 390/2023 pentru aprobarea relocării unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza comunei Luncaviţa, judeţul Tulcea

publicat in M.Of. 145 din 21-feb-2023

Ordinul 389/2023 pentru aprobarea relocării unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza comunei Ianca, judeţul Olt

publicat in M.Of. 145 din 21-feb-2023

Ordinul 388/2023 pentru aprobarea relocării unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza localităţii Darabani, judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 145 din 21-feb-2023

Ordinul 387/2023 pentru aprobarea relocării unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza comunei Brâncoveni, judeţul Olt

publicat in M.Of. 145 din 21-feb-2023

Hotarirea 137/2023 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviaţie Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 145 din 21-feb-2023

Hotarirea 135/2023 privind închirierea unei părţi din imobilul 705 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 145 din 21-feb-2023

Hotarirea 134/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil înscris în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 145 din 21-feb-2023

Hotarirea 127/2023 privind trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere, precum şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava

publicat in M.Of. 145 din 21-feb-2023

Decizia 460/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 145 din 21-feb-2023