Rasfoire documente

Ordinul 502/2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului nr. 126/807/2017 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

publicat in M.Of. 144 din 21-feb-2023

Legea 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992 - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 144 din 21-feb-2023

Regulament din 2023 privind numirea în funcţii de conducere a judecătorilor

publicat in M.Of. 144 din 21-feb-2023

Hotarirea 266/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţii de conducere a judecătorilor

publicat in M.Of. 144 din 21-feb-2023

Ordinul 319/2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului nr. 126/807/2017 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

publicat in M.Of. 144 din 21-feb-2023

Ordinul 3.566/2022 pentru reacreditarea Muzeului Vieţii Transilvănene din Micloşoara, judeţul Covasna

publicat in M.Of. 144 din 21-feb-2023

Hotarirea 136/2023 pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sibiu din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

publicat in M.Of. 144 din 21-feb-2023

Hotarirea 132/2023 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

publicat in M.Of. 144 din 21-feb-2023