Rasfoire documente

Rectificare din 2023 la Ordinul ministrul investiţiilor şi proiectelor europene nr. 220/2023 privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea prin granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă, aferentă Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 4 - ''Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei'', prioritatea de investiţii 13i ''Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei'', obiectivul specific 4.1 - ''Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19'', acţiunea 4.1.1 ''Investiţii în activităţi productive'', aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 2.096/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 9 februarie 2023

publicat in M.Of. 131 din 15-feb-2023

Decizia 73/2023 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali şi alte măsuri pentru protecţia acestora

publicat in M.Of. 131 din 15-feb-2023

Decizia 70/2023 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice

publicat in M.Of. 131 din 15-feb-2023

Hotarirea 121/2023 privind eliberarea domnului Vane Alexandru-Florin din funcţia de subprefect al judeţului Prahova

publicat in M.Of. 131 din 15-feb-2023

Decizia 532/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 131 din 15-feb-2023

Hotarirea 4/2023 pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 82/2022 privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor pentru automatizare şi viitorul muncii

publicat in M.Of. 131 din 15-feb-2023

Hotarirea 3/2023 privind prelungirea termenului prevăzut la art. 11 alin. (1) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 75/2021 pentru înfiinţarea unei Comisii parlamentare de anchetă privind achiziţiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgenţă şi de alertă pe teritoriul României

publicat in M.Of. 131 din 15-feb-2023