Rasfoire documente

Ordinul 205/2023 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului economiei şi al ministrului energiei nr. 1.052/888/2022 privind desemnarea reprezentanţilor Ministerului Economiei şi Ministerului Energiei în cadrul secretariatului Comitetului interministerial al cărbunelui pentru coordonarea implementării procesului de decarbonizare

publicat in M.Of. 130 din 15-feb-2023

Decizia 74/2023 privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilităţi

publicat in M.Of. 130 din 15-feb-2023

Decizia 72/2023 pentru stabilirea regulilor de acordare a unor despăgubiri abonaţilor afectaţi de nerespectarea obligaţiilor legale privitoare la portabilitatea numerelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul portabilităţii numerelor

publicat in M.Of. 130 din 15-feb-2023

Ordinul 3139/2023 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.222/2011

publicat in M.Of. 130 din 15-feb-2023

Ordinul 32/2023 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului economiei şi al ministrului energiei nr. 1.052/888/2022 privind desemnarea reprezentanţilor Ministerului Economiei şi Ministerului Energiei în cadrul secretariatului Comitetului interministerial al cărbunelui pentru coordonarea implementării procesului de decarbonizare

publicat in M.Of. 130 din 15-feb-2023

Decizia 2/2023 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa de concesiune nr. 7.037/2006 pentru exploatarea resurselor de calcar industrial (siderurgic) în perimetrul Doman-Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea TMK - REŞIŢA - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.645/2008

publicat in M.Of. 130 din 15-feb-2023

Decretul 124/2023 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 130 din 15-feb-2023

Decretul 123/2023 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 130 din 15-feb-2023

Decizia 2/2023 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 130 din 15-feb-2023