Rasfoire documente

Ordinul 2.271/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale ''RO-ARMYCATERING'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''ROMTEHNICA'' - S.A.

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2023

Ordinul 4.774/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale ''RO-ARMYCATERING'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''ROMTEHNICA'' - S.A.

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2023

Ordinul M.221/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale ''RO-ARMYCATERING'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''ROMTEHNICA'' - S.A.

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2023

Ordinul 209/2022 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2023

Hotarirea 2/2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 832/2022 privind stabilirea atribuţiilor, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2023

Hotarirea 1.600/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Sibiu-Piteşti'' - secţiunea 1 Sibiu-Boiţa

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2023

Hotarirea 1.586/2022 privind trecerea unei părţi din imobilul 2661 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Sibiu şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2023

Decizia 582/2022 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind modificarea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2023