Rasfoire documente

Decizia 46/2023 constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar

publicat in M.Of. 138 din 17-feb-2023

Ordinul 391/2023 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management al preşedintelui şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS)

publicat in M.Of. 138 din 17-feb-2023

Rectificare din 2023 la anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 46/2023 privind organizarea, funcţionarea şi repartizarea numărului de posturi pentru Garda Forestieră Naţională şi gărzile forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 20 ianuarie 2023

publicat in M.Of. 138 din 17-feb-2023

Ordinul 68/2023 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 887/2021 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 138 din 17-feb-2023

Ordinul 125/2023 privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru exploatare

publicat in M.Of. 138 din 17-feb-2023

Ordinul 124/2023 privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

publicat in M.Of. 138 din 17-feb-2023

Decizia 47/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Iulia-Georgiana Truică a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt

publicat in M.Of. 138 din 17-feb-2023

Decizia 45/2023 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru analiza de risc seismic

publicat in M.Of. 138 din 17-feb-2023

Hotarirea 125/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmăneşti-Vicşani-Frontieră'', lucrare de utilitate publică de interes naţional

publicat in M.Of. 138 din 17-feb-2023

Ordonanta urgenta 4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 138 din 17-feb-2023