Rasfoire documente

Ordinul 8/2023 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

publicat in M.Of. 135 din 16-feb-2023

Ordinul 20.239/2023 privind condiţiile de etică ale membrilor organismelor consultative ale Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 135 din 16-feb-2023

Ordinul 56/2023 pentru modificarea poziţiei 3 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, a atribuţiilor şi obligaţiilor acesteia, precum şi a componenţei nominale

publicat in M.Of. 135 din 16-feb-2023

Ordinul 42/2023 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

publicat in M.Of. 135 din 16-feb-2023

Hotarirea 124/2023 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022

publicat in M.Of. 135 din 16-feb-2023

Hotarirea 123/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome ''Monitorul Oficial''

publicat in M.Of. 135 din 16-feb-2023

Decizia 534/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 791 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 135 din 16-feb-2023

Decretul 129/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 135 din 16-feb-2023

Decretul 128/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 135 din 16-feb-2023

Decretul 127/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 135 din 16-feb-2023

Decretul 126/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 135 din 16-feb-2023

Decretul 125/2023 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 135 din 16-feb-2023