Rasfoire documente

Norma 3/2023 pentru modificarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2008

publicat in M.Of. 134 din 16-feb-2023

Decizia 44/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Teodor Narcis Godeanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 134 din 16-feb-2023

Decizia 43/2023 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al doamnei Georgeta Modiga din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 134 din 16-feb-2023

Decizia 42/2023 privind reluarea activităţii domnului Gabriel-Aurelian Panaitescu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului şi pentru stabilirea atribuţiilor

publicat in M.Of. 134 din 16-feb-2023

Decizia 41/2023 privind constatarea încetării suspendării de drept a raportului de serviciu şi reluarea activităţii în funcţia de secretar general al Autorităţii Electorale Permanente a domnului Constantin-Florin Mituleţu-Buică

publicat in M.Of. 134 din 16-feb-2023

Hotarirea 122/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Administraţia Naţională ''Apele Române'', aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 134 din 16-feb-2023