Rasfoire documente

Ordinul 404/2023 pentru modificarea articolului 2 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 683/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER

publicat in M.Of. 122 din 13-feb-2023

Hotarirea 117/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 140

publicat in M.Of. 122 din 13-feb-2023

Hotarirea 114/2023 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Botoşani, Constanţa şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 122 din 13-feb-2023

Hotarirea 111/2023 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Tribunalului Mehedinţi, precum şi transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

publicat in M.Of. 122 din 13-feb-2023

Hotarirea 109/2023 privind recunoaşterea Asociaţiei ''GAL Covurlui'', judeţul Galaţi, ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 122 din 13-feb-2023

Decizia 488/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 şi ale art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 122 din 13-feb-2023

Decizia 428/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 153^22 din Legea societăţilor nr. 31/1990

publicat in M.Of. 122 din 13-feb-2023

Decizia 430/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 lit. a) şi c), ale art. 26 lit. d) şi ale art. 27 lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 122 din 13-feb-2023