Rasfoire documente

Statut din 2023 al Fondului de garantare a depozitelor bancare

publicat in M.Of. 121 din 13-feb-2023

Ordinul 20.119/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.463/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, precum şi a componenţei nominale a acestuia

publicat in M.Of. 121 din 13-feb-2023

Ordinul 2.564/2023 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Ansamblului Bisericii Adormirea Maicii Domnului Pitar Moşu, cu patru subcomponente, în categoria monument: Biserica Adormirea Maicii Domnului Pitar Moşu, Casa parohială, Crucea de piatră, Împrejmuirile la str. Pitar Moş şi la str. Dionisie Lupu, toate situate la adresa poştală str. Dionisie Lupu nr. 45, sectorul 1, Bucureşti

publicat in M.Of. 121 din 13-feb-2023

Instructiuni din 2023 de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) şi a documentului administrativ simplificat electronic (e-DAS) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile

publicat in M.Of. 121 din 13-feb-2023

Ordinul 195/2023 pentru aprobarea modelului documentului administrativ simplificat electronic, a instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic şi a documentului administrativ simplificat electronic utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile

publicat in M.Of. 121 din 13-feb-2023

Instructiuni din 2023 de publicare a anunţului privind organizarea etapei de selecţie a proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 121 din 13-feb-2023

Ordinul 115/2023 pentru aprobarea Instrucţiunilor de publicare a anunţului privind organizarea etapei de selecţie a proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 121 din 13-feb-2023