Rasfoire documente

Ordinul 170/2023 pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice ''Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală (revizuire şi comasare normativele I 13-2002 şi I 13/1-2002) '', indicativ I 13-2015, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 845/2015

publicat in M.Of. 120 din 13-feb-2023

Ordinul 6/2023 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind fundamentarea şi aprobarea planurilor de dezvoltare şi de investiţii ale operatorului de transport şi de sistem şi ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2022

publicat in M.Of. 120 din 13-feb-2023

Ordinul 330/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea clinică şi investigaţiile clinice cu dispozitive medicale şi pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 792/2006 privind desfăşurarea procedurii de investigaţie clinică şi a procedurii de evaluare a performanţei pentru dispozitivele medicale

publicat in M.Of. 120 din 13-feb-2023

Procedura din 2023 şi condiţiile în care se realizează înregistrarea destinatarilor certificaţi şi a expeditorilor certificaţi

publicat in M.Of. 120 din 13-feb-2023

Ordinul 247/2023 privind procedura şi condiţiile în care se realizează înregistrarea destinatarilor certificaţi şi a expeditorilor certificaţi

publicat in M.Of. 120 din 13-feb-2023

Ordinul 188/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

publicat in M.Of. 120 din 13-feb-2023

Hotarirea 108/2023 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării sau casării, după caz, în condiţiile legii

publicat in M.Of. 120 din 13-feb-2023