Rasfoire documente

Ordinul 90/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ale coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative

publicat in M.Of. 126 din 14-feb-2023

Ordinul 2.625/2023 pentru acreditarea Muzeului Geologic Naţional din Bucureşti

publicat in M.Of. 126 din 14-feb-2023

Ordinul 399/2023 privind modificarea punctului 2 subpunctul 2.2 din Procedura de implementare a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.314/2022

publicat in M.Of. 126 din 14-feb-2023

Ordinul 398/2023 privind modificarea punctului 2 subpunctul 2.2 din Procedura de implementare a Programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii ''Start-up Nation - ROMANIA'', aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.111/2022

publicat in M.Of. 126 din 14-feb-2023

Hotarirea 119/2023 pentru aprobarea Programului naţional de control al poluării atmosferice

publicat in M.Of. 126 din 14-feb-2023

Decizia 471/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 şi ale art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, referitoare la infracţiunea de spălare a banilor

publicat in M.Of. 126 din 14-feb-2023

Decretul 122/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 126 din 14-feb-2023

Decretul 121/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 126 din 14-feb-2023

Decretul 120/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 126 din 14-feb-2023

Decretul 119/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 126 din 14-feb-2023

Decretul 118/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 126 din 14-feb-2023

Decretul 117/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 126 din 14-feb-2023

Decretul 116/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 126 din 14-feb-2023