Rasfoire documente

Decizia 66/2022 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea art. 234 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, în referire la Decizia Curţii Constituţionale nr. 228/2007

publicat in M.Of. 112 din 08-feb-2023

Ordinul 328/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind controlul transferurilor de deşeuri, aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.647/2022

publicat in M.Of. 112 din 08-feb-2023

Hotarirea 100/2023 privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat Bumbăta (România) - Leova (Republica Moldova) şi înfiinţarea punctului vamal de frontieră Bumbăta, pentru completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, precum şi pentru preluarea şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a drumului comunal DC 41, situat în comuna Vetrişoaia, pentru trecerea în domeniul public al statului, precum şi pentru încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional

publicat in M.Of. 112 din 08-feb-2023