Rasfoire documente

Ordinul 302/2023 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 119 din 10-feb-2023

Norme Metodologice din 2023 de aplicare a Legii laptelui şi a produselor lactate nr. 307/2022

publicat in M.Of. 119 din 10-feb-2023

Ordinul 2.630/2023 pentru modificarea art. 60 alin. (1) din Regulamentul privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006

publicat in M.Of. 119 din 10-feb-2023

Decizia 37/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Gheorghe Stoian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad

publicat in M.Of. 119 din 10-feb-2023

Decizia 36/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion-Claudiu Teodorescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 119 din 10-feb-2023

Hotarirea 115/2023 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil din domeniul public al statului, precum şi pentru schimbarea titularului dreptului de administrare al acestuia

publicat in M.Of. 119 din 10-feb-2023

Hotarirea 107/2023 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,00 milioane tone/an''

publicat in M.Of. 119 din 10-feb-2023

Ghid din 2023 de definiţii şi termeni folosiţi în industria laptelui

publicat in M.Of. 119 din 10-feb-2023

Hotarirea 104/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii laptelui şi a produselor lactate nr. 307/2022 şi a Ghidului de definiţii şi termeni folosiţi în industria laptelui

publicat in M.Of. 119 din 10-feb-2023

Ordinul 213/2023 pentru modificarea art. 15 alin. (4) din Ordinul secretarului general al Camerei Deputaţilor nr. 367/2022 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale a actelor în Monitorul Oficial al României

publicat in M.Of. 119 din 10-feb-2023