Rasfoire documente

Ordinul 64/2023 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 117 din 10-feb-2023

Ordinul 389/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

publicat in M.Of. 117 din 10-feb-2023

Ordinul 294/2023 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 117 din 10-feb-2023

Decizia 541/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 117 din 10-feb-2023

Decizia 478/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (2) din Codul penal

publicat in M.Of. 117 din 10-feb-2023