Rasfoire documente

Hotarirea 102/2023 pentru aprobarea Acordului dintre Secretariatul General al Guvernului României (SGG) şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2022 şi la Paris la 5 ianuarie 2023

publicat in M.Of. 116 din 09-feb-2023

Ordonanta urgenta 3/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

publicat in M.Of. 116 din 09-feb-2023

Ordinul 220/2023 privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea prin granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă, aferentă Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 4 - ''Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei'', prioritatea de investiţii 13i ''Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei'', obiectivul specific 4.1 - ''Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19'', acţiunea 4.1.1 ''Investiţii în activităţi productive'', aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 2.096/2022

publicat in M.Of. 116 din 09-feb-2023