Rasfoire documente

Ordinul 170/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de cutremur

publicat in M.Of. 1038 din 15-noi-2023

Metodologie din 2023 de stabilire a tarifelor practicate de către operatorii desemnaţi ai pieţei de energie electrică

publicat in M.Of. 1038 din 15-noi-2023

Ordinul 100/2023 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor practicate de către operatorii desemnaţi ai pieţei de energie electrică

publicat in M.Of. 1038 din 15-noi-2023

Norma 37/2023 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale

publicat in M.Of. 1038 din 15-noi-2023

Ordinul 2.061/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de cutremur

publicat in M.Of. 1038 din 15-noi-2023

Ordinul 480/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Dor Mărunt-SPP 6.17 din judeţul Călăraşi, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 1038 din 15-noi-2023

Ordinul 479/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Spa Lunca din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 1038 din 15-noi-2023

Ordinul 478/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 1 Săpoca din judeţul Buzău, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 1038 din 15-noi-2023

Ordinul 477/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ciulniţa-SRPP VI BIS din judeţul Călăraşi, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 1038 din 15-noi-2023