Rasfoire documente

Ordinul 6.614/2023 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

publicat in M.Of. 1035 din 14-noi-2023

Rectificare din 2023 în cuprinsul Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 27 octombrie 2023

publicat in M.Of. 1035 din 14-noi-2023

Decizia 57/2023 [A] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Constituie infracţiune, în condiţiile art. 335 alin. (3) din Codul penal, acţiunea de încredinţare a unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care ştia că se află sub influenţa alcoolului, în cazul în care aceasta din urmă săvârşeşte infracţiunea de refuz de prelevare de probe biologice în vederea determinării alcoolemiei, fiind trimisă în judecată pentru această infracţiune?''

publicat in M.Of. 1035 din 14-noi-2023

Ordinul 313/2023 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii AGER LEASING IFN - S.A.

publicat in M.Of. 1035 din 14-noi-2023

Ordinul 312/2023 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii INFRARUT I.F.N. - S.A.

publicat in M.Of. 1035 din 14-noi-2023

Hotarirea 38/2023 pentru modificarea anexei nr. 4 la Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009

publicat in M.Of. 1035 din 14-noi-2023

Ordinul 5.740/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 3.956/2023 pentru aprobarea modului de decontare a primelor de carieră, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învăţământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 1035 din 14-noi-2023

Ordinul 3.587/2023 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

publicat in M.Of. 1035 din 14-noi-2023

Decizia 7/2023 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 1035 din 14-noi-2023

Hotarirea 139/2023 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 1035 din 14-noi-2023