Rasfoire documente

Ordinul 1.008/2023 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 1030 din 13-noi-2023

Ordinul 20.985/2023 pentru modificarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1, componenta 13 - Reforme sociale, investiţia I1 - Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie, aprobat prin Ordinul ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse nr. 20.898/2022

publicat in M.Of. 1030 din 13-noi-2023

Ordinul 3.810/2023 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 1030 din 13-noi-2023

Hotarirea 1.081/2023 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine şi siguranţă publică 2023-2027

publicat in M.Of. 1030 din 13-noi-2023

Decretul 1.423/2023 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 1030 din 13-noi-2023

Decretul 1.422/2023 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 1030 din 13-noi-2023

Decretul 1.421/2023 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 1030 din 13-noi-2023

Decretul 1.420/2023 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 1030 din 13-noi-2023

Decretul 1.405/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum şi privind stabilirea unor măsuri în domeniul silviculturii

publicat in M.Of. 1030 din 13-noi-2023

Legea 347/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum şi privind stabilirea unor măsuri în domeniul silviculturii

publicat in M.Of. 1030 din 13-noi-2023

Decretul 1.404/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2023 privind Statutul lucrătorului cultural profesionist

publicat in M.Of. 1030 din 13-noi-2023

Legea 346/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2023 privind Statutul lucrătorului cultural profesionist

publicat in M.Of. 1030 din 13-noi-2023

Decretul 1.403/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2022 privind unele măsuri pentru îndeplinirea unor jaloane din Planul naţional de redresare şi rezilienţă în domeniul investiţiilor publice şi analizelor de cheltuieli

publicat in M.Of. 1030 din 13-noi-2023

Legea 345/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2022 privind unele măsuri pentru îndeplinirea unor jaloane din Planul naţional de redresare şi rezilienţă în domeniul investiţiilor publice şi analizelor de cheltuieli

publicat in M.Of. 1030 din 13-noi-2023

Decretul 1.401/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

publicat in M.Of. 1030 din 13-noi-2023

Legea 343/2023 pentru modificarea art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

publicat in M.Of. 1030 din 13-noi-2023