Rasfoire documente

Decizia 649/2022 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, 14, 15, 16, 19, 20, 22, ale art. 23 alin. (3) şi ale art. 25, 27-43 şi 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor

publicat in M.Of. 103 din 07-feb-2023

Ordinul 3.273/2023 privind acreditarea domeniului de doctorat ''Muzică'' în cadrul Şcolii Doctorale Ştiinţe Umaniste şi Arte, organizată la Universitatea din Oradea

publicat in M.Of. 103 din 07-feb-2023

Ordinul 3.263/2023 privind acreditarea domeniului de doctorat ''Ingineria autovehiculelor'' în cadrul Şcolii Doctorale Interdisciplinare, organizată la Universitatea ''Transilvania'' din Braşov

publicat in M.Of. 103 din 07-feb-2023

Ordinul 250/2023 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Sănătăţii - aparat central şi din unităţile sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022

publicat in M.Of. 103 din 07-feb-2023

Ordinul 248/2023 pentru modificarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011

publicat in M.Of. 103 din 07-feb-2023

Ordinul 116/2023 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România

publicat in M.Of. 103 din 07-feb-2023

Hotarirea 94/2023 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' în domeniul public al statului şi în administrarea Universităţii de Medicină şi Farmacie ''Carol Davila'' Bucureşti, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 103 din 07-feb-2023

Decretul 108/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 103 din 07-feb-2023

Decretul 107/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 103 din 07-feb-2023

Decretul 106/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 103 din 07-feb-2023

Decretul 105/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 103 din 07-feb-2023

Decretul 104/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 103 din 07-feb-2023

Decretul 103/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 103 din 07-feb-2023