Rasfoire documente

Rectificare din 2023 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 999/2023 pentru aprobarea Listei unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor şi a unităţilor-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, a numărului de beneficiari, a sumei necesare pentru finanţarea Programului în anul 2023 şi a repartizării acesteia pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 23 octombrie 2023

publicat in M.Of. 1021 din 09-noi-2023

Regulamentul 13/2023 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 1021 din 09-noi-2023

Ordinul 1.857/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

publicat in M.Of. 1021 din 09-noi-2023

Hotarirea 1.057/2023 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ''Prof. dr. G.K. Constantinescu'' în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Galaţi

publicat in M.Of. 1021 din 09-noi-2023

Decizia 440/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 1021 din 09-noi-2023

Decretul 1.365/2023 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer

publicat in M.Of. 1021 din 09-noi-2023

Decretul 1.364/2023 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer

publicat in M.Of. 1021 din 09-noi-2023

Decretul 1.374/2023 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanţare adiţională pentru Proiectul privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 25 mai 2023

publicat in M.Of. 1021 din 09-noi-2023

Acord de imprumut din 2023 (Finanţare adiţională pentru Proiectul privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare*)

publicat in M.Of. 1021 din 09-noi-2023

Legea 331/2023 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanţare adiţională pentru Proiectul privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 25 mai 2023

publicat in M.Of. 1021 din 09-noi-2023