Rasfoire documente

Ordinul 1.977/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2023 al Autorităţii Feroviare Române - AFER

publicat in M.Of. 1020 din 08-noi-2023

Actul din 2023 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Adevăr, Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie (ADER)

publicat in M.Of. 1020 din 08-noi-2023

Decizia 461/2023 privind acordarea autorizării pentru ENIGMA-SYSTEM.NET - S.R.L. privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 1020 din 08-noi-2023

Decizia 460/2023 privind constatarea încetării exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Florina Cristache a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Sport

publicat in M.Of. 1020 din 08-noi-2023

Hotarirea 137/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind siguranţa jucăriilor şi de abrogare a Directivei 2009/48/CE - COM (2023) 462 final

publicat in M.Of. 1020 din 08-noi-2023

Hotarirea 136/2023 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile de plată şi serviciile de monedă electronică în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivei 98/26/CE şi de abrogare a Directivelor (UE) 2015/2.366 şi 2009/110/CE - COM (2023) 366 final

publicat in M.Of. 1020 din 08-noi-2023

Hotarirea 135/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un cadru pentru accesul la date financiare şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.093/2010, (UE) nr. 1.094/2010, (UE) nr. 1.095/2010 şi (UE) 2022/2.554 - COM (2023) 360 final

publicat in M.Of. 1020 din 08-noi-2023

Hotarirea 134/2023 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 1020 din 08-noi-2023

Decretul 1.373/2023 privind promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 2022, de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, aşa cum a fost modificată de Protocolul şi Protocolul adiţional semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011

publicat in M.Of. 1020 din 08-noi-2023

Protocolul 2/2022 de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, aşa cum a fost modificată de Protocolul şi Protocolul adiţional semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011

publicat in M.Of. 1020 din 08-noi-2023

Legea 330/2023 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 2022, de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, aşa cum a fost modificată de Protocolul şi Protocolul adiţional semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011

publicat in M.Of. 1020 din 08-noi-2023

Decretul 1.372/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 31 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

publicat in M.Of. 1020 din 08-noi-2023

Legea 329/2023 pentru modificarea art. 31 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

publicat in M.Of. 1020 din 08-noi-2023

Decretul 1.371/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2023 pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacienţilor nr. 46/2003

publicat in M.Of. 1020 din 08-noi-2023

Legea 328/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2023 pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacienţilor nr. 46/2003

publicat in M.Of. 1020 din 08-noi-2023

Decretul 1.370/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

publicat in M.Of. 1020 din 08-noi-2023

Legea 327/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

publicat in M.Of. 1020 din 08-noi-2023

Decretul 1.366/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 378 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 1020 din 08-noi-2023

Legea 323/2023 pentru modificarea art. 378 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 1020 din 08-noi-2023